June
23
23:00
ילדים

סיכות פרח שאינו נראה סחבו ממכירה פומבית memorabila כרמן מירנדה

סיכת שיער פרח הרגיש אני לא משוגע על סיכות עם כל כך הרבה קורה שזה כמוקליפ השיער נכנס לחדר לפני הילד שלך עושה .אתה יכול לשמור על הקשתות שלך גדולות המשוגעות " corker "וhumongo גרמיות מזויפת עם מרכזי יהלומים מלאכותיים .פשוט להשאיר אותיסיכות פרח קטן ופשוט אני פשוט גיליתימClippies של ברקלי .

עבודת יד על ידי אמא של אמנדה רוזרמכפתוריםושכבות של לבד , הם אמירה אבל בלי לנסות יותר מדי קשה .קליפים מסודרים בנוחות על ידי צבע בחנות , כך שתוכל להצטייד בסיכות הוורודותלחג האהבה , או סיכות צהובות וירוקות באביב .שעלול לבוא .יום אחד.או כך אני שומע .- ליז

מצא רבים חמוד הרגיש קליפים שיערבEtsy חנות Clippiesשל ברקלי