June
23
23:00
ילדים

עף בשמיים ידידותיים לנשיאות

מטוס צעצוע אחת אובמה חיל האוויר אוקיי , אנו נפסיק בקרוב עם כלמזכרות אובמה .אבל שנהיה אחראי אם אנחנו לא חולקים איתך את המטוס הזה מאוד מגניב הנשיא אובמה חיל אוויר אחת מעץ צעצועשרק גילובילדי קראפטסברו .זה אמריקאי מתוצרת , כמובן ,מעץ טבעי בטוח ממדינת הקנס של פנסילבניה .מאוד מתאיםלמה שעשוי להיות הנשיא הסביבתי האמיתי הראשון שלנו .

הילדים שלך יאהב התקרבות מטוס הצעצוע הזה בסלון ללא ספק .אבל אם הילדים שלך הם משהו כמו הילדים שלי , אני מעדיף לתקוע אותו על מדף - אחד גבוה מאוד חופשימהידיים סירופ - y , טושים תועים ,וריר פעוט .- ליז

מצא מזכרת זה עץ אובמה חיל אוויר אחד צעצועבילדי קראפטסברו .