June
23
23:01
ילדים

שלומיאל!

בובות ממוחזרותהתמונה שעולה בראש כשאני שומע " בובה " ו- " חומרים ממוחזרים לחלוטין " יחד במשפט אחד מעולם לא די נראית כמוהבובות המרהיבות מחפשים חברים בינקי ממוחזריםמIncorporated Hasenpfeffer .תוך שימוש במגוון של חומרים כמו צמר להציל ממוחזר , כותנה ,וכפתורים , בתוספתמילוי היפואלרגנית , דניאלה שלטון בעורמה פונה הושלך שאריות ישנות למשהו מקסים חדש .

הםהלוויה מודעת האקולוגית המושלמת לילד שלךואת השימוש הטוב ביותר של מעילי צמר ישניםוחולצות כותנה שראיתיבזמן ארוך מאוד .אוקיי , תנסה אי פעם . -Kristen

בדוק את שורה ארוכה של בובות מקסימים תינוק ודברים טובים צמר וכותנה בעבודת יד אחריםבIncorporated Hasenpfeffer .