June
24
23:00
ילדים

כשהתיר למים גבוהים

מגפי גשם קונברס זה עדיין עשוי להיות תחילת מרץ (ותחילת שעון קיץ - whoopeeee ! ) אבל מקלחות אפריל הן באופק .אני אוהב את הרעיון של מקבל הילדים שלי rainboot מוכנים עם זוג rainboots אלה פנטסטיים החדש hightop סגנון קונברסמTrumpette .

אה בטוח שהם יבואו בכחול אדוםוחיל ים בהיר .אבל עם שחורבריצה , באמת , אל גם יש לך ברירה?- ליז

מצאRainboots Sneaker ג'וני מקווןבBabesta