June
24
23:00
ילדים

ספר יום פטריק הקדוש לילדים זה לגמרי בחינם של ניצוצות ירוקים

יום

ספר הילדים המזל של פיונה ידי תרזה בייטמן זה פטריק הקדוש , במקום ללבושהפלסטיק הירוק שטויות האמא רבע האירי שלי מתעקשת ששלח לנו בדואר בכל שנה , אנחנו חוגגיםבגוררים את הספרשל הילדים הנפלאים , מזל של פיונה .

הסיפור על ידי תרזה בייטמן עם איורים של קלי מרפי , מתמקד בפיונה ,שרימה אתהשדונים של אירלנד על ידי מתיימר להיות יותר מזל מאשר שהיא באמת was-שיעור מצויןבי מזויף זה אתה - עושה - עד - זה נושאעולם .אני מתאר לעצמישתהיה לקרוא את הספר הזה שוב ושוב גם לאחרהבירה הירוקהוכעכים הםזיכרון רחוק . - ריטה

מצא המזל של פיונה בזמן ליום פטריק הקדושב Amazon.com