June
24
23:00
ילדים

לאורך כל דרך הייתי הבובה, הייתי הבובה

עבודת יד הרגישה קוף בובות לילדים מדוע נראה שתינוקות מעדיפים פריטים מעולם שנועדו להיות צעצועים ?זה אף פעם לא מצליח להדהים אותי איך הילדים שלי לדחות בבוז צעצועים לטובת מברגיםוטלפונים סלולריים ישנים .אבל יש המתנה אחתשאני תמיד יכול לסמוך עליו קסםילד : בובות יד .ואלהמקבוצת העיצוב ציינו כי מצאנובElsewares כמההכי חמוד שראיתי .

עבודת יד על ידי אומניםבנפאל , הצמר העבה האלה הרגיש בובות יד כוללות סגירת רוכסן בתחתית והם מרווח מספיק כדי להכיל את הידיים גדולות או ידיים קטנות .הם סחר הוגן מקסיםואני אוהב את הצבעים יצירתי מדי .מי אמר שכל הדובים חומים , בכל מקרה? ז'ולי

מצא צמר בעבודת יד אלה הרגיש בובות ידבElsewares .מזל טוב

למנצח בובת מזל , טרה C !

Related Posts