June
24
23:00
ילדים

גרין צעצועים - קו חדש של fabulousness האקולוגי בצורה של משאיות צעצוע

אם היית אומר לילפני כמה שניםשהייתי סופר את הימים עדחברת צעצוע שוחררה המשאיות החדשות שלהם , הייתי אומר שהייתם אגוזים .אבל אם ראית את גרין צעצועים אז זה לא כל כך קשה להאמין שיש לי את התאריך מסומןבלוח השנה שלי .

ואם אתה רואה הקו החדש שלהם , הכוללמשאית dump צעצועומשאית מחזור (בתמונה , משמאל) אז היית רואה למה.גילינו ירוקים צעצועי תחילת שנה שעברה , עוד לפני היעד ( חה ! ) , ואנחנו כבר אוהדים מאז.עשה לחלוטין מכדים ממוחזרים חלב ,הצעצועים , כוללים סט כלי חדשוהקפיצה בחבל של ילדים , הם פשוט פנטסטיים כמו מכל צעצועים אחרים הילדים שלך לשחק עם , מלבד גרין צעצועים נעשים כאן בארה"ב ובממוחזרת לחלוטין , BPA-חינם ,ולא סביר שפגעו בזוכרים הצבע להוביל מפרט בזמן קרוב .