June
24
23:00
ילדים

B הוא לבלונדים

הנה פאנק רוק אלפבית אני מבין לחלוטין שגזעים חזרה ללמוד, אבל ברצינות, מישהו יכול לבוא עם משהו אחר מאשר מאוד המקורי הוא לתנין ו- B הוא לדבורה?

ובכן להשאיר אותו להאוסים לנער את עניינים עם לעולם לא אכפת תהלים ו QS שלך: הנה פאנק אלפבית הרבה המשך הצפוי ל M הוא למתכת .בהחלט לא לנעלב בקלות, ספר זה לוקח אותך מא 'עד ת, בסגנון פאנק רוק.הילדים שלך

יהיו למודי אוהב של סיד וישס ואיגי פופ, דרך כל איורים נועזים ובהירים וטקסט חריזה מצחיק.אז לשלוף המשובץ שלך וסיכות הביטחון הענקיות שלך, ולא מאשים אותנו אם הילדים שלך באים הביתה ממעון מתחנן למוהוק.אוי!מזל טוב -Kristen

לפארל M, זוכה מאושר של עותק של הנה פאנק אלפבית!