June
25
23:01
ילדים

טי לחלוטין לא-אירוני, לא ציני, מאושר לגמרי

היום הוא היום הטוב ביותר אי פעם טיבתחום טיז האירוני , ציני לילדים ( שיעורי בית מבאס , מישהו ? ) הייתי סוג של שמח להיתקל זה אחד .


קריאה פשוט היום היא היום הטוב ביותר אי פעם באותיות מודגשות גדולות שלהפרנקים אומר RELAX מגוון
, אני לגמרי יכול לראותילד מבוגר לובש זהלטי יום הולדת
,טכס סיום או , לבוא לחשובשלו...בלגמרי
אירוני " היום מבאס " סוג של דרך .תלוי בילד שלך אני מניח .

חלק הטוב הוא שזה מגיע בגדלים ילד גדולים .אז אתה יכול לקבל אחד בעצמך .מי יודע, אולי אם החולצה שלך אומרת את זה , זה יבוא אמיתי . -Lizמצאהיום הוא היום הטוב ביותר אי פעם טי מקווןמPeek הילדים
.