June
25
23:01
ילדים

שיחות לונדון

חולצה דגל בריטית מילדותי אניבבעיטה בריטיתלשום סיבה בימים אלה , ולכן היו לי את הדגל בריטי החולצה מבגדים ילדותיים סימניה לכל גילים.אני אוהב את מראה המצוקהואיךהמילה רד מאויתבאריחי שבץ נא .בסוף השבוע הזה , כאשר אני לוחץ על כדי לבדוק את זה שוב - על מכירה .מחציתמ.מדהים .

להניח חולצה זה מטורף רך , כמו כל הבגדים של הילדיםמילדותיים שראיתי ,ובמשקל מזג אוויר הקריר נחמד תרמית זה ישמש את ילדך גם בלילות אביב והקיץ קרירים ישר לתוך הסתיו .או בימים גשומיםבקמדן .בכל אחת מהדרכים.- ליז

קבל חולצה הדגל הבריטית הילדים בגדלים NB- 7 על מכירת החברהבילדותית ביגוד

Related Posts