June
25
23:01
ילדים

ניו יורק הורים: תירוץ מושלם כדי לקבל סיטר יום שני בלילה

אם אתה הורה אזור ניו יורק בצורך הלילה מבוגר השבוע (ומי לא?) יש לנו רעיון נהדר
לכם: של מחבר PS8
השנתי לילה לחגוג יום שני בלילה קריאה בגלפגוס אמנות החללב
דמבו.לעצור ללילה מאוד כיף של שמפניה, טועמת, ולילה של גדולה ספרותית עם קריאות קצרות
ממחברים כמו טד חבר, עדה קלהון, פיבי פוטס,
סטייסי מוריסון, נד Sublette, אליס ברדלי, ואפילו מגניב
'מבחר אמא בבעלות ליז Gumbinner.

מחברים PS8 לילההציע 25 $ תרומה מקבלת גישתך, עם תרומת 50 $ עוזרת
חסות תלמיד PS8 לreadathon השנתי שלהם.אבל
הלילה לדבר במילים רבת-הברתי עם מבוגרים אחרים?לא יסולא בפז.מצא נוסף על מחבר PS8
לילה הטבה מקוון בPS8brooklyn.org
. אנו מקווים לראות אותך שם!