June
25
23:01
ילדים

בלון בופ ביפ!

Bot בלון! רובוטים יכולים להיות קשה כל כך, כל כך לא אנושי.עד שאתה נותן אחד בלון וסטירה אותו על סרבל תינוקות.בום


!Adorkable!


אנחנו אוהבים את חולצות Bot הבלון וonesies כרגע על מכירה בכל ילדים חיים טובים.לא רק בגלל שהם חמודים כלחצן איפוס, אלא גם משום שהם עשויים 100% כותנה אורגנית באמצעות שיטות עבודה אתיות והדפסת מסך מודע אקולוגית.לא אנשים, עצים, ולא רובוטים נפגעו בייצור.


מאז הם במכירה, שאולי צריך לבדוק שצבעים וגדלים זמינים, אבל אנחנו עדיין רואים onesies מ 3 חודשים עד 18 חודשים וחולצות מ2T ל6T.וכל אחד מהם תכונות רובוט קטן שמח עם בלון.בדעתי, הוא בא רק הביתה ממסיבת botday, שבו הוא אכל עוגות Energon וקיבל חולצה שמציעה ילד מחזיק מחשבון.~ דלילה

מצא חולצות Bot הבלון וonesies בכל ילדים חיים טובים.