June
25
23:01
ילדים

לתפור את זמן שקט עם כרטיסי לשרוך בציר

כשהילדים שלי היו צעירים יותר , הם העריצו את שרוך כרטיסים , אם כי אני לא יכול לומר מי מהם היה כל כך מקסים איוריםכשרוך
כרטיסיםמבית 8810. מה שאני זוכר הוא איך בשקט ובריכוז הם היו לתופרםכרטיסים ,ואיך הם היו שמחים עםהתוצאות הסופיות .

לא כמו כרטיסי שרוכים עץ כבדים , זו קבוצה של שישה כרטיסים עשויה קרטון עבה ולכן הוא קל מספיק כדי לקחת איתך לכל מקום שאתה הולך .ועם שתי מחטיםושישה קלפים בסדרה זו , זוג הילדים יכול להעסיק ללא צורך להמתין לתורם .כלומר יהיה לך יותר זמן לבקר אצל קרובי משפחה בעונה זו ,ולא לשחק הגנה בין הילדים שלךואוסף הומל של הדודה הגדולה שלך .

גזלסט של שרוכים כרטיסיםמבית 8810 באתר האינטרנט שלהם.