June
25
23:01
ילדים

גאווה אח

טי האח הגדול כאשר תינוקות חדשים להפוך את הכניסות שלהם גדולות , האחים הגדולים שלהם יכולים לפעמים להרגישהפיר .זה חשוב לכלול אותםבברכההחדשה בנוסף - או , שאתה יכול לעשות מה שעשיתי ויש להםכל כך קרוב זה לזהמבוגר אחד לא יודע מה פגע בו .(לא מומלץ).

אני אוהב טי הגדול

אח זה מאחד האהוב עליי אי פעם תוויות , עיר אשכולות .יש לו סגנון מכללות בציר סופר , makign זה כל כך הרבה יותר מגניב מחלק מהגרסה הדבילי בחוץ .אחד
זה אומר : " אני רוק .אני גאה.וזה עדיין כל עליי . "
המפלגהב, אחי !- טיז אווה

הגדול
האח זמין באופן מקווןבCityThreads.com