June
26
23:01
ילדים

המקום לרגליים לא רעה אבל הם לא מגישים ארוחות צהריים

קרטון עיצובי מטוס כשראיתי את מטוס עיצובי קרטוןבארטה ביבי , שלחתי מייד אותו לבעל שליטייס ,ששלח אותו מייד לכל החברים של הטייס שלו, כי זה יכול להיות רקצעצוע המטוס הכי מגניב שראינו אי פעם .

אנחנו כבר אוהדים של צעצועי קרטון למחזור לילדים ,והמטוס הזה הוא לא יוצא מן הכלל .בנייה כרוכה דבר מלבד כמה שאיבת שומן ובקפלים , אם כי , ולאחר מכן הילדון שלך יכול לעצב מטוס קרב מופעל רגל , דו- מטוסו, או בואינג 757 עם עפרונות , טושים , צבעים ,והדמיון שלו .

או שלה .בגלל סביב המקום הזה , בנות אוהבים מטוסים בדיוק כמו , אם לא יותר מ, בנים . -Kristen