June
26
23:01
ילדים

בVest

AE 77 ילדים אפוד המשאףהילדה הקטנה הכי חמוד בכיתה של הבת שלי תמיד לובשת אפוד מטושטש זה לבית הספר ,ואני מנסה להשתמש בו כדי לשכנע את הבת שלי לנטוש נורא אחד שלהשקרוב משפחה נתנה לפני שנותיהולשדרגלחדשיםאחד .( אלה לבבות פוקסיה די להרוג אותי . )

אני אוהב את המראה של
אפוד המשאף זהמAE 77 ילדים , עם ברדס פרווה מלאכותית נשלף .זה מצופה , כך שזה
נהדר עבור הימים הראשונים סתיו אלה בכוחות עצמו , או מתחת למעייל כבד כאשר הדברים
לקבל הארקטי כאן .כמו כן ?לא ורוד ,ואין לבם .- ליז

מצאאפוד המשאףוילדי בגדים יותר גדולים באינטרנטמAE 77 הילדים