June
28
23:00
ילדים

חולצות אימוץ שאומרים בדיוק את הדבר הנכון

אימוץ חולצת טריקו עם סוף נובמבר ממש מעבר לפינה , שהיו לנו להתגנבב מתנת אימוץ אחד יותר לכבוד חודש אימוץ הלאומי - הפעם המתוק להפליא נולדתי בחולצה לב של האמא שלימחבראמא מגניב מבחר , בבעלות אמא של תינוק בישול .

בעוד בייבי בישול בדרך כלל ידוע בחולצות מודפסות עם אמרות חכמות , לפעמים עוקצניות לאמהותוילדים , שהיינו מאוהבים באופן מיידי עם הרגש היפה של החולצה המסוימת הזה .וזה לא כואב זה שלהרכישהמהחולצה הזאת 100% תרמו כדי לעזור לילדים רעבים להאכיל בהאיטי .זה 100% מדהים . -Kristen

מצא אימוץ החולצה של הילדים המקסימים הזהבייבי בישולו לקבל 15 $מ ההזמנה של 50 $ או יותר , היום בלבד!Yay יום שישי השחור !