June
29
23:01
ילדים

הנרי כביש נושאת - בובת פרווה אנחנו יכולים לקבל מאחורי

דובי עבודת יד הנרי כביש אלא אם כןבעלי חיים מפוארים הואברשימת המשאלות של החג או יום הולדתשל ילד , אני נוטה להתרחקמלתת להם כיכאמא , אני יודע איך זה יכול להיות מטריף הוספה עוד דוב מפוחלץ לסל הצעצוע כבר מלא .אבל כשראיתי את דובי הדברים Kindredמהנרי הכביש , אני עושהיוצא מכלל משלי .

דובי צעצוע אלה מקסימים בעבודת יד נוצרים באמצעות ניל בצירושאריות מדהימות הנרי כביש הבדושרידים .בצע את ההזמנה שלך מבוססת עליךאו לוח הצבעים האהובים של הילדון שלך ( אדום , כחול , ורוד , או ירוק) ,והם ישלחודוב מיוחד , אחד - של -עין לנמען שלך .עכשיו זהדוב שני הילדיםוהאמהות יאהבו . -Kristen

בקר הנרי כבישלבחירה יפה של עיצוב הביתומתנות בציר השראה לילדים .