June
29
23:01
ילדים

קבל לתוך רוח חג האהבה מלמעלה למטה

קליפ לב שיער נתי הגועלי אוקיי, אז לא יכולתי להתאפק שמציעה רק אחד themey החג האהבה, סיכת לב מקסימה.במיוחד אחרי שסוג של המבקשים היה לי אחד בצד של האהבה הגן של הבת שלי בסוף השבוע האחרון.(לא בשבילי - בשבילה.) קליפ מעומק הלב מחנות Etsy החדשה של נתי הגועלי מתאים את הצעת החוק, עם שלוש שכבות של לבבות-והרגישו עבודות תיקון קטנות שהילדה המתוקה שלך בתקווה לעולם לא ניסיון.

החלק המסודר הוא שאתה יכול להזמין אותו עם גיבוי קליפ שיער או כסיכה, במקרה שאתה רוצה ללבוש את זה בעצמך זה שבוע.

אה, תורידו את כובע הציניות.לחיות קצת.- ליז

מצא קליפים שיער ועוד באינטרנט בברכות נתי הגועלי

לאנדריאה G, זוכה מאושר של שתי חתיכות נתי גועליות!