June
30
23:01
ילדים

כובעי Elf!

כובע דון לילדים אני קצת בררן כשזה מגיע לכובעי חורףבילדים - אף שהיית בקושי מכיר אותו מסתכל על אוסף הכובע המגוחך שלנו .אני אוהב כובעים עם אוזניים אבל לא קרנות .אני אוהב כובעי גולגולת על בנות אבלבצבעים נערית יותר .ואני תמיד אוהב כובעים שדון .

FOM כובע הצמר שדון ג'רזי
Mabo הילדים בהחלט מספק את כוליקריטריונים - חמודים , במחיר סביר ,ועם צורה שובבה
אבלפס מתוחכם .קשר זה אם אתה כמו שנראה
טוב יותר , אבל אני אוהב את זה ארוךוכמו כמו - דון ככל האפשר .יש אפילו צעיף קטן
חמוד כדי להתאים .מתוק !- ליז[ באמצעות תנועת עגלה ]