July
02
23:01
ילדים

רביעית של אמהות מגניבים יולי שמח!

אווז נשיא הדוד בלוקים בין אם להישאר עד מאוחר מספיקלזיקוקין השנה או שאתה שוכב במיטה בחושך , אצבעותשהרעש חזק לא להעיר את התינוק ( בבקשה אלוהים לא מתעוררבייבי) , כולנו במבחר אמא מגניב מאחל לכם שמח רביעי .מי ייתן והמשקאות קרים ,מרשמלו צלוי מושלם להיות ,והילדים שתוכל כמעט להרגיש רגוע .

ולכל הקוראים שאינם האמריקאי שלנו , שמח יום ראשון הישן הרגיל .

תמונת הדגל האמריקנית מאוד מגניב נעשית באמצעות בלוקים הנשיא של הדוד האווז בו תוכל למצואבשותפים שלנו אמזון .