July
02
23:01
ילדים

יומני היקר

יומני

כתב עת סלעי חיים שלי ילדות תמיד מוצגיםככלי של מהורהרות , כועסת , בנות גותי מלא חרדה ;יותר Heathers מ קלולס .באופן אישי , כתב העת הראשונה שלי הייתה מלאבנסיעה הרבה יותר קל .והרבה שירה חריזה רעומילים שיר מקוריות .

זו הסיבה שאני היה מוקסם לחלוטין על ידי כתב עת זהסלעים חיים על ידי Mudpuppy .הגרפיקה של אדריאן ג'ונסון היא מקסימה ,המסר הוא עליז ,והמנעול הצבעוני עדיין מספר את העולם " לשמור את . "

אני חושב , אולי גם להפיק את המירב שנים לפני הבת שלך או האחיינית האהובה עליך היה מעדיףחיים שליSucks כתב עת .- ליז

למצוא מבחר שלם של יומניםוכתבי עתמMudpuppy מקווןבגאליסון