July
01
23:01
Kids

Summer Camp - det har kommet en lang vei fra lanyards og ta flagget

Dylans Candy Bar Mens forstads barna har tilgang til bassenger og innsjøer og campingplasser, vi byens folk gjøre med våre egne midler når det kommer til sommerleirer for preschoolers-lignende museumsbesøk og matlagingskurs og mye og massevis av kunst og håndverk.Og selvfølgelig, vi rettferdiggjøre det ved å fortelle oss selv at barna vil være mer behagelig ut av fuktighet uansett.

Så lo jeg å lære som andre har kastet sitt hat inn i dag leiren ring i år;det virker som NYC institusjon, Dylans Candy Bar, introduserer Manhattan tots til Dylans Candy Bar Camp.

Ja, det heter Candy Bar Camp.

Det høres kanskje helt opprørende for noen utenfor New York-og, ok, kanskje til oss også.Men hei, de Gymboree type steder gjør leirene, så hvorfor ikke dette partiet plass?Deres ukentlig program synes å være mindre om gummy bjørner og mer om fantasi-building aktiviteter, musikk og yoga, tema hendelser og håndverk og spill for barn 3-5, at alt bare skjer for å være i Willie Wonka-esque midtown setting.

Jeg antar at mitt håp er at der

som barna har å gå inn og ut gjennom selve butikken hver morgen, kanskje det vil bli så vanlig at de ikke vil bli tigge for sukker hver dag.Blind optimisme?Liz

Sjekk ut Dylans Candy
Bar Camp og fortell oss - ville du sende barna dit?